JIN 2013/71, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 12-03-2013, BZ4591, 200.117.572/01 (met annotatie van E. Baghery en G.C. Vergouwen)

Inhoudsindicatie

Uitkoop, Verplicht bod, Billijke prijs

Samenvatting

SAAB Aktiebolag heeft HITT NV en alle onbekende houders van aandelen in HITT NV voor de Ondernemingskamer gedagvaard en gevorderd dat zij worden veroordeeld het onbezwaarde recht op de aandelen in het geplaatste kapitaal van HITT NV, aan SAAB over te dragen tegen betaling door SAAB van de door de Ondernemingskamer vastgestelde prijs per aandeel. De Ondernemingskamer wijst de vordering toe.

SAAB heeft haar vordering gegrond op art. 2:359c BW. HITT was ten tijde van het uitbrengen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht