JIN 2013/89, Gerechtshof Leeuwarden 26-03-2013, BZ6862, 200.113.056/01 (met annotatie van C. van C. Baalen-van IJzendoorn)

Inhoudsindicatie

Partneralimentatie, Nihilstelling, Limitering

Samenvatting

Nu de man in de huidige omstandigheden moeite heeft om een betaalde baan te vinden, wordt hij in de gelegenheid gesteld een eigen bedrijf te starten. Het hof geeft de man daartoe een aanloopperiode van ten hoogste drie jaar om een redelijk inkomen te verwerven. Gedurende die periode ontvangt hij partneralimentatie, die daarna op nihil wordt gesteld. De duur van de partneralimentatie wordt niet gelimiteerd.

Partijen zijn in 2012 gescheiden. Bij beschikking van 13 juni 2012 heeft de rechtbank bepaald…

Verder lezen
Terug naar overzicht