JIN 2013/92, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 12-03-2013, BZ4592, 200.112.172/01 (met annotatie van M.C. van Rijswijk)

Inhoudsindicatie

Uitkoop, Vordering tot uitkoop van minderheidsaandeelhouders, Vaststelling prijs

Samenvatting

OEP Technologie BV heeft de Ondernemingskamer verzocht alle aandeelhouders van SMARTRAC NV te veroordelen tot overdracht van de door hen gehouden aandelen aan OEP op grond van artikel 2:92a BW. Vordering is toewijsbaar omdat aan de vereisten van artikel 2:92a BW is voldaan. De Ondernemingskamer gelast een comparitie ten aanzien van de vaststelling van de door OEP te betalen prijs voor de over te dragen aandelen.

De vordering is gegrond op artikel 2:92a…

Verder lezen
Terug naar overzicht