JIN 2013/93, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 05-04-2013, BZ9661, 200.115.839/01 OK (met annotatie van J. van der Kraan)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Coöperatie met afdelingen, Besluitvorming, Bestuursautonomie, Redelijkheid en billijkheid

Samenvatting

Een grote coöperatie besluit tot de beëindiging van een bepaalde tak van activiteiten. Een groep leden van de coöperatie die een minderheid vormt meent daardoor te worden benadeeld. De Ondernemingskamer oordeelt over de vraag of het handelen van de coöperatie de toets van de redelijkheid en billijkheid kan doorstaan.

De Ondernemingskamer stelt voorop dat het bij een grote coöperatie met een inrichting zoals die eind 2008 door Agrico is gekozen (en waarbij de ledenraadvergadering – …

Verder lezen
Terug naar overzicht