JIN 2014/105, Hof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2481, 200.141.296 (met annotatie van P.A. den Hollander)

Inhoudsindicatie

Vervangende toestemming verhuizing, Uitvoerbaar bij voorraadverklaring, Schorsing werking beschikking

Samenvatting

Gelijktijdig met het ingestelde hoger beroep tegen een beschikking vervangende toestemming verhuizing is ex art. 360 Rv een verzoek om schorsing van de werking van deze uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beschikking ingediend. Bij de beoordeling van dit verzoek vindt een belangenafweging plaats, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het geval. De kans van slagen van het hoger beroep dient buiten beschouwing te blijven. Hof wijst het verzoek toe omdat de belangen van de vader…

Verder lezen
Terug naar overzicht