JIN 2014/110, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 13-03-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:786, 200.138.441/01 OK (met annotatie van N.R.M. Huijben en S.J. Bais)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Corporate opportunity, Agenderingsrecht certificaathouder, Ontvlechting belangen indirect aandeelhouders

Samenvatting

Tussen verzoekster en verweersters bestaat verschil van mening over de redenen waarom is overgegaan tot de oprichting van Direkt Stock. De Ondernemingskamer acht het aannemelijk dat de onderneming van Direkt Stock voortkomt uit een corporate opportunity die behoorde tot het domein van Direkt Mail en betwijfeld moet worden of A als (indirect) bestuurder van S&R en Direkt Mail de belangen van deze vennootschappen adequaat heeft gediend toen hij besloot de desbetreffende activiteiten buiten ‘de…

Verder lezen
Terug naar overzicht