JIN 2014/111, Hof Arnhem-Leeuwarden 01-04-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2717, 200.101.427-01 (met annotatie van F. Oostlander)

Inhoudsindicatie

Personenvennootschappen, C.V, Bevoegdheid tot instellen vordering tot schadevergoeding

Samenvatting

De vordering tot schadevergoeding jegens de beherend vennoot is een vordering die aan de C.V. toekomt en niet aan de individuele commanditaire vennoten. De commanditaire vennoten hebben de vordering echter niet ten behoeve van de C.V. ingesteld. Hun vorderingen stuiten daarop af.

Het onrechtmatig handelen van [appellant] bestaat daaruit dat hij als bestuurder van de beherend vennoot [GmbH 1] zodanig heeft gehandeld dat de beherend vennoot wanprestatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht