JIN 2014/150, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 01-05-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1560, 200.136.133/01 OK, 200. 136.133/02 OK (met annotatie van P. Haas)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Wanbeleid, Corporate housekeeping, Informatieverstrekking

Samenvatting

Vaststelling wanbeleid alsmede veroordeling van bestuurder in de kosten van het onderzoek.

Het verwijt dat verzoekers maken aan [[B]] dat de administratie van [verweerster 1] en Tana Netherlands ernstige gebreken vertoonde, is gegrond: er is geen deugdelijke vastlegging van overeenkomsten van geldlening of opdracht waarbij [verweerster 1] en Tana direct waren betrokken. Daar komt nog bij dat deze vennootschappen niet hebben voldaan aan verplichtingen tot vaststelling van jaarrekeningen en het publiceren daarvan (zie…

Verder lezen
Terug naar overzicht