JIN 2014/152, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 13-06-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2230, 200.132.040/01 OK, 200.132.040/02 OK (met annotatie van E.J.H. Zandbergen en M.C. van Rijswijk)

Inhoudsindicatie

Tweede fase enquêteprocedure, Vaststellen wanbeleid en de verantwoordelijkheid daarvoor, Afwijzen definitieve voorzieningen

Samenvatting

In lijn met vaste rechtspraak oordeelt de OK dat de gebleken impasse wanbeleid impliceert. Als verantwoordelijken worden aangewezen het bestuur wegens het niet in staat zijn de door de aandeelhouder verzochte informatie te verstrekken, alsmede de aandeelhouder die sterk heeft bijgedragen aan het voortduren en verdiepen van de impasse. Het verzoek tot nader onderzoek wordt afgewezen vanwege onder meer de kosten en de bevindingen uit het eerste onderzoek. De noodzaakfinanciering is reeds in een…

Verder lezen
Terug naar overzicht