JIN 2014/153, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 03-07-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2562, 200.144.249/01 OK (met annotatie van M. Poelsema)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Besluitvorming, Vaststelling jaarrekening

Samenvatting

De Ondernemingskamer stelt vast dat zowel het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2012 Butt Holding als Brink Pluimveeproducten rechtsgeldig is genomen.

Dubbel F betwist dat op de vergadering van 1 april 2013 een besluit ten aanzien van de jaarrekening 2012 Butt Holding is genomen. Volgens haar zijn de notulen onjuist. Zij bestrijdt bovendien dat – zou dat besluit wel zijn genomen – daaruit de door verweersters verdedigde conclusie ten aanzien van de jaarrekening 2012 Brink Pluimveeproducten kan worden getrokken. Zij wijst…

Verder lezen
Terug naar overzicht