JIN 2014/154, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 09-07-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2754, 200.140.053/01 OK (met annotatie van F. Oostlander)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Tegenstrijdig belang, Onderzoek bevolen, Onmiddellijke voorzieningen getroffen, Schorsing van een bestuurder, Benoeming van een onafhankelijke bestuurder

Samenvatting

De Ondernemingskamer beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Energie Concurrent over de periode vanaf 10 maart 2011; benoemt een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon teneinde het onderzoek te verrichten; benoemt mr. G.C. Makkink tot raadsheer-commissaris als bedoeld in art. 2:350 lid 4 BW; schorst, bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht