JIN 2014/172, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 23-07-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887, 200.142.777/01 OK (met annotatie van J. van der Kraan)

Inhoudsindicatie

403-verklaring, Groepvrijstelling, Concernvrijstelling, Concerngarantie, Intrekking, Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid, Ontslagvergoeding, Bestaande schuldeisers, Hoofdelijke aansprakelijkheid moedervennootschap

Samenvatting

Een werkneemster van een dochtervennootschap die is vrijgesteld door de moedervennootschap wordt ontslagen. De 403-verklaring is gedeponeerd na het sluiten van de arbeidsovereenkomst. De reikwijdte van de 403-verklaring brengt met zich mee dat ook de op het moment van deponeren bestaande schuldeisers worden beschermd door een 403-verklaring.

De Ondernemingskamer overweegt dat de (rechts)persoon die een 403…

Verder lezen
Terug naar overzicht