JIN 2014/192, Gerechtshof Amsterdam 04-09-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3738, 200.148.623/01 OK (met annotatie van E. Baghery)

Inhoudsindicatie

OK, Enquête, Mondelinge uitspraak, Impasse in AvA, Onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen getroffen

Samenvatting

De Ondernemingskamer beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Café Kobalt BV, bepaalt onder meer bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding dat één aandeel van [verzoekster], gevestigd te Amsterdam, en één aandeel van Obeen Nederland II BV, gevestigd te Amsterdam, in het geplaatste kapitaal van Café Kobalt BV met ingang van heden ten titel van beheer aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht