JIN 2014/216, Gerechtshof Amsterdam 21-01-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:91, 200.126.599-01 (met annotatie van R.A. Wolf)

Inhoudsindicatie

Besluitvorming, Vernietiging van besluit van BV, Betrokkene ex art. 2:8 BW

Samenvatting

De houder van een winstcertificaat moet worden beschouwd als betrokkene bij de BV in de zin van art. 2:8 BW.

Het gaat hier om vernietiging van een besluit van de AvA als orgaan van de BV als bedoeld in art. 2:15 lid 1 aanhef en onder b BW. Vereist is dus dat [appellant] aangemerkt kan worden als een betrokkene bij de organisatie van de BV als…

Verder lezen
Terug naar overzicht