JIN 2014/220, Gerechtshof Amsterdam 04-11-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4560, 200.127.525/01 (met annotatie van F. Oostlander)

Inhoudsindicatie

WCAM, DSB-compensatieregeling, Eindbeslissing

Samenvatting

Vervolg op Hof Amsterdam 13 mei 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:1690). Vergoeding na aanpassing overeenkomst redelijk. Overeenkomst verbindend verklaard.

Het verzoek tot verbindendverklaring van de aangepaste overeenkomst voldoet aan de daaraan te stellen eisen en er zijn geen gronden aangevoerd of gebleken die tot afwijzing van het verzoek of tot nadere wijziging van de overeenkomst moeten leiden. Het hof zal het verzoek daarom toewijzen.

Daarbij merkt het hof op dat de aard van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht