JIN 2014/39, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 09-01-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:6, 200.119.391/01 OK (met annotatie van R.A. Wolf)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Twijfel aan juist beleid, Zorgvuldigheid jegens minderheidsaandeelhouders, Dividendbeleid, Redelijkheid en billijkheid

Samenvatting

Ondernemingskamer beveelt een onderzoek naar dividendbeleid KLM. Er wordt ernstig betwijfeld of KLM bij de besluitvorming omtrent de winstreserveringen de vereiste zorgvuldigheid jegens haar minderheidsaandeelhouders in acht heeft genomen.

De in art. 2:8 BW neergelegde regel dat de vennootschap en degenen die krachtens de wet en de statuten bij haar organisatie zijn betrokken, zich als zodanig jegens elkander moeten gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd, …

Verder lezen
Terug naar overzicht