JIN 2014/54, Gerechtshof Amsterdam 27-02-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:556, 200.138.560/01 OK (met annotatie van K.M.J.R. Maessen en S.F.H. Jellinghaus )

Inhoudsindicatie

Belangenafweging

Samenvatting

Besluit Fundis te participeren in ’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer had in redelijkheid niet mogen worden genomen. Ondernemer bepaalt strategie van de onderneming, maar dient rekening te houden met alle stakeholders (inclusief werknemers). De ondernemer heeft onvoldoende invulling gegeven aan de risicomatigende voorwaarden die vooraf waren opgesteld. De stelling dat ondernemer erop vertrouwt dat alle partijen zich aan de afspraak houden, is onvoldoende.

De Fundis Groep houdt zich bezig met het leveren van (in het bijzonder) intramurale zorg, thuiszorg…

Verder lezen
Terug naar overzicht