JIN 2014/60, Gerechtshof Amsterdam 15-01-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:25, 200134813 (met annotatie van P. Haas)

Inhoudsindicatie

Enquête, Onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen getroffen

Samenvatting

Samenwerking tussen bedrijven resulteert binnen een jaar tot ernstig verstoorde verhoudingen. Voorts deden zich tegenstrijdige belangen voor ter zake waarbij de vraag gesteld kan worden of de besluitvormingsprocessen, die hebben geleid tot de besluiten hieromtrent, als reglementair kunnen worden aangemerkt. De Ondernemingskamer beveelt een onderzoek en ziet aanleiding om bij wijze van onmiddellijke voorzieningen de bestuurder te schorsen en een derde als bestuurder aan te stellen.

Uit de stellingen van partijen rijst het beeld op van een samenwerking in…

Verder lezen
Terug naar overzicht