JIN 2014/62, Hof Arnhem-Leeuwarden 04-02-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:750, 200.083.520-01 (met annotatie van R.A. Wolf)

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid vereffenaars, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt

Samenvatting

Omdat op de vereffenaar dezelfde aansprakelijkheid rust als op een bestuurder mag naar het oordeel van het hof naar analogie van HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, NJ 2006/659 alleen dan worden aangenomen dat de vereffenaar jegens de schuldeiser van de ontbonden rechtspersoon onrechtmatig heeft gehandeld waar hem een voldoende ernstig verwijt treft.

Op grond van het bepaalde in art. 2:23a lid 1 BW geldt dat iedere vereffenaar dezelfde bevoegdheden…

Verder lezen
Terug naar overzicht