JIN 2014/87, Hof Arnhem-Leeuwarden 11-03-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2002, 200.116.116-01 (met annotatie van E.A. van de Kuilen)

Inhoudsindicatie

Ontbinding rechtspersoon, Geen baten, Cessie

Samenvatting

Besloten vennootschap wordt ontbonden, waarna toepassing wordt gegeven aan art. 2:19 lid 4 BW. Nadien cedeert deze vennootschap vordering op geïntimeerde aan appellant, de gewezen bestuurder van de vennootschap. Ten tijde van de cessie had vennootschap opgehouden te bestaan. Cessie om die reden niet rechtsgeldig.

Het hof is, met [geïntimeerde], van oordeel dat deze cessie niet rechtsgeldig is. Tussen partijen staat niet ter discussie dat [BV X] na een besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht