JIN 2015/107, Gerechtshof Amsterdam 21-04-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1461, 200.161.029/01 OK (met annotatie van F. Oostlander)

Inhoudsindicatie

Uitkoopzaak, Peildatum, Waardering van de tegenprestatie

Samenvatting

Het ligt naar het oordeel van de OK in de rede om bij de waardering van de geboden tegenprestatie op geld aan te sluiten bij een hanteerbaar tijdstip waarop kan worden vastgesteld dat houders van ten minste negentig procent van de aandelen waarop het bod betrekking had, het bod hebben aanvaard door aanmelding van hun aandelen (vgl. Gerechtshof Amsterdam (OK) 20 december 2011, «JOR» 2012/43 (Draka)).

De Ondernemingskamer stelt op grond van…

Verder lezen
Terug naar overzicht