JIN 2015/109, Rechtbank Limburg 28-04-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:3601, C-03-203988 - KG ZA 15-145 (met annotatie van E.E.G. Gepken-Jager)

Inhoudsindicatie

Vertegenwoordiging, Tweehandtekeningclausule, Inroepen wettelijke beperking

Samenvatting

Slechts de vennootschap kan een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging inroepen.

Het meest verstrekkende verweer van gedaagden betreft dat [de vennootschap] niet ontvankelijk dient te worden verklaard. [de vennootschap] kan volgens gedaagden uitsluitend vertegenwoordigd worden door [X] en [Y] gezamenlijk, hetgeen volgt uit art. 2:239 e.v. BW en de statuten. Er is geen sprake van een (intern) bestuursbesluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht