JIN 2015/130, Gerechtshof Amsterdam 02-04-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1158, 200.158.224/01 OK (met annotatie van F. Oostlander)

Inhoudsindicatie

OK, Enquête, Gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken te twijfelen, Bestuur heeft aandeelhouder informatie onthouden, Verzoek toegewezen

Samenvatting

Ekopon heeft door het onthouden van informatie zowel ten aanzien van haar financiële situatie als ten aanzien van de NVWA-procedure en de gevolgen daarvan voor haar onderneming, de aandeelhouders onvoldoende geïnformeerd.

Naar het oordeel van de Ondernemingskamer heeft het bestuur van Ekopon herhaaldelijk redelijke verzoeken van Green Equity om informatie niet of onvoldoende gehonoreerd en evenmin uit eigen beweging voldoende…

Verder lezen
Terug naar overzicht