JIN 2015/131, Gerechtshof Amsterdam 23-04-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1499, 200.144.351/01 OK (met annotatie van E.A. van de Kuilen en J.J.H. Smetsers)

Inhoudsindicatie

OK, Enquêterecht, Beslissing raadsheer-commissaris, E-mailboxen zijn volledig en onvoorwaardelijk ter inzage van de onderzoeker

Samenvatting

Notulen en e-mailboxen moeten verplicht ter inzage worden gegeven aan de onderzoeker indien deze dat nodig acht voor het onderzoek.

Het is evident dat de inhoud van de notulen en de e-mailboxen relevant kunnen zijn voor het onderzoek en het is dus alleszins begrijpelijk dat de onderzoeker kennisneming van deze stukken nodig acht voor het onderzoek. Het is aan de onderzoeker en niet aan Xeikon…

Verder lezen
Terug naar overzicht