JIN 2015/132, Gerechtshof Amsterdam 11-05-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1740, 200.165.093/01 OK (met annotatie van N.R.M. Huijben)

Inhoudsindicatie

Enquête, Impassezaak, Gegronde reden voor twijfel aan juist beleid

Samenvatting

Enquête bevolen en onmiddellijke voorzieningen getroffen. Impasse binnen het bestuur en in de algemene vergadering van aandeelhouders. Er bestaat binnen het bestuur geen overeenstemming over het doen van investeringen gericht op groei en ontwikkeling van de onderneming en de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de jaarrekening 2013 nog niet vastgesteld. Omvang en oplopen van de vordering in rekening-courant ook gegronde reden om aan juiste gang van zaken te twijfelen.

Zowel [verzoekster] als […

Verder lezen
Terug naar overzicht