JIN 2015/155, Gerechtshof Amsterdam 07-07-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2918, 200.168.115/01 OK (met annotatie van F. Oostlander)

Inhoudsindicatie

Enquêterecht, Conflict aanbiedingsregeling, Eigen belang aandeelhouder

Samenvatting

OK. Enquêterecht. Conflict aanbiedingsregeling ingrijpende negatieve gevolgen functioneren organen van de vennootschap. Belangrijke beslissingen over investeringen vertroebeld door eigen belangen aandeelhouder. Wantrouwen tussen bestuurders. Twijfel aan juist beleid. Onderzoek gelast. Geen concernenquête. Ondernemingsraad beschouwd als informant. Onmiddellijke voorzieningen getroffen. Bestuurder met beslissende stem benoemd.

[verzoeker] en Perspektief zijn gewikkeld in een conflict over de toepassing van de in art. 12 van de statuten van [verweerster I] neergelegde aanbiedingsregeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht