JIN 2015/156, Gerechtshof Amsterdam 14-07-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2914, 200.170.282/01 OK (met annotatie van E. Baghery)

Inhoudsindicatie

OK, Uitkoop na openbaar bod

Samenvatting

Eiseressen houden voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste kapitaal. Pandrechten staan er niet aan in de weg dat eiser de stemrechten op de door haar gehouden aandelen kan uitoefenen. Eiser heeft ten minste 90% van de aandelen waarop het openbaar bod betrekking had verworven. Peildatum gelijk aan de datum van de betaalbaarstelling onder het bod. Gedaagden veroordeeld het onbezwaarde recht op de door ieder van hen gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal over te dragen.

Bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht