JIN 2015/157, Rechtbank Oost-Brabant 10-06-2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3334, C/01/286478 / HA ZA 14-857 (met annotatie van E.A. van de Kuilen en E.P.C. Duinkerke)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid, Ontbinding stichting, Regres medebestuurders

Samenvatting

Op grond van art. 2:19 lid 5 BW blijft een rechtspersoon na ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van zijn vermogen nodig is. De vereffenaars zijn weliswaar bevoegd om haar te vertegenwoordigen, maar dat betekent niet dat zij op eigen naam nakoming kunnen vorderen van een vorderingsrecht dat de rechtspersoon (in liquidatie) beweerdelijk zou toekomen.

[gedaagde] voert als meest verstrekkende verweer tegen de primaire vordering aan dat voor zover hij al aansprakelijk zou…

Verder lezen
Terug naar overzicht