JIN 2015/197, Gerechtshof Amsterdam 01-09-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3596, 200.169.921/01 (met annotatie van G.H.J. Spee)

Inhoudsindicatie

Erkenning Amerikaans vonnis, Toepasselijke maatstaf erkenning, Commune IPR

Samenvatting

Volgens vaste rechtspraak (HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR2014:2838) moet als hoofdregel worden gehanteerd dat de beslissing van een vreemde rechter in Nederland wordt erkend indien aan een viertal in de rechtspraak ontwikkelde voorwaarden is voldaan. Als dat het geval is, komt de Nederlandse rechter niet meer aan een inhoudelijke behandeling van de zaak toe.

Een Nederlands echtpaar is in 2009 met hun twee kinderen naar de Verenigde Staten verhuisd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht