JIN 2015/35, Gerechtshof Amsterdam 30-09-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4072, 200.128.695-01 (met annotatie van R.A. Wolf)

Inhoudsindicatie

Verenigingsrecht, Aansprakelijkheid bestuurders, Vernietiging borgstellingsovereenkomst

Samenvatting

Bestuurders van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid verbinden zich als hoofdelijk medeaansprakelijk voor een door de vereniging aangegane geldlening. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is dit een overeenkomst die onder het bereik van art. 1:88 lid 1 BW valt.

Het verweer van [geïntimeerde], dat art. 2:30 BW in de weg staat aan de toepasselijkheid van art. 1:88 lid 1 sub c BW, wordt verworpen. Art. 2:…

Verder lezen
Terug naar overzicht