JIN 2015/36, Gerechtshof Amsterdam 11-11-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4800, 200.142.793/01 OK (met annotatie van E.A. van de Kuilen en E.P.C. Duinkerke)

Inhoudsindicatie

OK, Enquêterecht, Impasse AV, Onderzoek gelast, Aandelen in beheer overdragen aan een nader te benoemen beheerder van aandelen

Samenvatting

Er is sprake van een impasse in de algemene vergadering van Iszgro Holding c.s., veroorzaakt door een diepgaand wederzijds wantrouwen tussen Lisz c.s. en de overige twee aandeelhouders in Holding. Als gevolg van deze impasse kunnen de jaarrekeningen niet worden vastgesteld en kunnen geen dechargebesluiten worden genomen. Omdat verschillende pogingen van partijen om een minnelijke regeling te treffen vooralsnog niet zijn geslaagd…

Verder lezen
Terug naar overzicht