JIN 2015/72, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-02-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:715, 200.136.842/01 (met annotatie van E.F.V. Boot)

Inhoudsindicatie

Proeftijd, Schriftelijkheid, Bollemeijer/TPG, Onregelmatige opzegging, Matiging

Samenvatting

Proeftijd dient schriftelijk bij aangaan van de arbeidsovereenkomst te zijn overeengekomen. Tijdens de eerste weken van de arbeidsovereenkomst alsnog een cao incorporeren met een ruimere proeftijdregeling is niet rechtsgeldig.

De Wit is per 8 oktober 2012 in dienst getreden van Bos, in de functie van PR-manager. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van negen maanden. De schriftelijke overeenkomst die is gedateerd 8 oktober 2012, is op 26 of 29 november 2012…

Verder lezen
Terug naar overzicht