JIN 2015/74, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1507, 200.156.960 (met annotatie van A. Stamoulis en R. de Vos)

Inhoudsindicatie

Zieke werknemer, Detentie, Loon tijdens ziekte, Geen arbeid, geen loon

Samenvatting

Geen recht op loondoorbetaling bij zieke werknemer in detentie. Art. 7:627 BW prevaleert.

Werkneemster is voor vijftien uur per week op 1 augustus 2001 in dienst getreden van Achmea Personeel B.V. Op 30 september 2013 heeft werkneemster zich wegens psychische klachten ziek gemeld bij Achmea. De twee kinderen van werkneemster zijn op 2 oktober 2013 om het leven gekomen. Werkneemster is diezelfde dag als verdachte van een daaraan…

Verder lezen
Terug naar overzicht