JIN 2015/75, Kantonrechter Rechtbank Maastricht 15-09-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:7965, 3275179 Cv EXPL 14-8351 (met annotatie van J.C.A. Ettema)

Inhoudsindicatie

Zieke werknemer, Loonopschorting, Schending controlevoorschriften, Bijkomende omstandigheden, Ontslag op staande voet, Vixia/Gerrits

Samenvatting

Herhaaldelijke schending van controlevoorschriften wordt gekwalificeerd als ‘bijkomende omstandigheden’ als bedoeld in het arrest Vixia/Gerrits. Ontslag op staande voet rechtsgeldig.

Werknemer is sinds 20 november 2011 krachtens een mondelinge arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst in de functie van barman. Hij is sinds november 2012 arbeidsongeschikt. Per 16 april 2014 heeft werkgever de loonbetaling opgeschort. Bij brief van 26 juni 2014 is werknemer op…

Verder lezen
Terug naar overzicht