JIN 2015/84, Gerechtshof Amsterdam 05-02-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:278, 200.156.883/01 OK (met annotatie van E.J.H. Zandbergen en M. Essaghir)

Inhoudsindicatie

Onderzoek naar beleid en gang van zaken wegens niet-ingrijpen bij dochters en tegenstrijdig belang bestuurder

Samenvatting

De OK beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken vanwege door de bestuurder met grote discount gekochte vorderingen op (een buitenlandse kleindochter van) de vennootschap. De grondslag voor het bevelen van dit onderzoek is gelegen in het uitblijven van het ingrijpen bij de (klein)dochter (waar dezelfde persoon enig bestuurder is) en de aanname dat een onverschuldigde betaling zal worden gedaan. Een alternatieve…

Verder lezen
Terug naar overzicht