JIN 2016/10, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 01-12-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9090, 200.166.383 (met annotatie van L. de Roode)

Inhoudsindicatie

Kinderalimentatie, Nalatenschap, Aanspraak som ineens, Onderhoudsplicht ouders

Samenvatting

Bij beoordeling of er aanspraak bestaat op een som ineens uit de nalatenschap ten laste van de erfgenamen en ten behoeve van kinderalimentatie, dient er rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Ook de onderhoudsplicht van de overlevende ouder is van belang.

De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, heeft het verzoek tot een som ineens ten laste van erfgenamen van de erflater afgewezen. Het Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt…

Verder lezen
Terug naar overzicht