JIN 2016/12, Gerechtshof Amsterdam 09-12-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5141, 200.164.221/01 OK, 200.164.221/02 OK, 200.164.221/03 OK, 200.164.221/04 OK, 200.164.221/05 OK, 200.164.221/06 OK (met annotatie van J. van der Kraan)

Inhoudsindicatie

OK, Verzet tegen beëindiging overblijvende aansprakelijkheid, Verzet gehonoreerd, Bekrachtiging beschikkingen in eerste aanleg, Art. 2:403 BW en art. 2:404 BW

Samenvatting

De door Propertize afgegeven 403-verklaring voor PRPZ kwalificeert niet als een ‘voldoende waarborg uit andere hoofde’ voor de vorderingen van CRI jegens PRPZ.

Met betrekking tot de vermogenspositie van Propertize bestaat een groot aantal onzekerheden, die samenhangen met de waardering van de belangrijkste activaposten van Propertize, de financiering op lange termijn, potentiële ontwikkelingen in…

Verder lezen
Terug naar overzicht