JIN 2016/127, Gerechtshof Amsterdam 02-02-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:382, 200.172.879/01 OK (met annotatie van F. Oostlander)

Inhoudsindicatie

OK, Enquêterecht

Samenvatting

De omstandigheden dat een vennootschap gedurende verscheidene jaren verlies lijdt en dat haar eigen vermogen een dalende tendens vertoont, zodanig dat dit jarenlang negatief is, vormen op zichzelf geen grond voor twijfel aan een juist beleid. Ook het verlies van procedures is hiervoor onvoldoende Ook de kosten, die met de procedures zijn gemoeid, kunnen zonder nadere toelichting niet leiden tot het oordeel dat het bestuur van [C] slecht beleid heeft gevoerd.

De Ondernemingskamer stelt voorop dat de omstandigheden dat een vennootschap…

Verder lezen
Terug naar overzicht