JIN 2016/128, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-03-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2475, 200.157.034/01 (met annotatie van E.P.C. Duinkerke)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid, Buitenlandse vennootschap, Vestigingsplaats Nederland, Onrechtmatige daad, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt

Samenvatting

Bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurder van in Nederland gevestigde buitenlandse vennootschap. Frustratie van betaling en verhaal als onvoldoende weersproken komen vast te staan. Gelijk de bestuurder van een Nederlandse vennootschap is de bestuurder van een buitenlandse vennootschap in de Nederlandse rechtsorde aansprakelijk op grond van art. 6:162 BW jegens een crediteur van de vennootschap, indien de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van…

Verder lezen
Terug naar overzicht