JIN 2016/150, Gerechtshof Amsterdam 21-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2361, 200.177.563/01 (met annotatie van L. de Roode)

Inhoudsindicatie

Niet-wijzigingsbeding, Doorbreking, Zo ingrijpende wijziging omstandigheden

Samenvatting

Bij doorbreking van een overeengekomen niet-wijzigingsbeding worden zware eisen gesteld aan de stelplicht. Een inkomensverandering op zich is geen vergaande ingrijpende wijziging van omstandigheden waardoor men niet langer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aan het beding kan worden gehouden.

Voor doorbreking van het niet-wijzigingsbeding dient er volgens het hof een volkomen wanverhouding te bestaan tussen hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond en hetgeen zich in werkelijkheid heeft voorgedaan. Ook…

Verder lezen
Terug naar overzicht