JIN 2016/153, Gerechtshof Amsterdam 12-07-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2816, 200.167.471/01 (met annotatie van E.J.H. Zandbergen en M.C. van Rijswijk)

Inhoudsindicatie

Redelijkheid en Billijkheid

Samenvatting

Het hof komt tot de conclusie dat het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Deutsche Bank aanspraak maakt op betaling van de aflossingsvergoeding.

Het hof is van oordeel dat Deutsche Bank gelet op haar kennis van de onderneming van [X] had moeten begrijpen dat [X] als gevolg van de meegedeelde strategische heroriëntatie en de weigering verder aanvullend krediet te verstrekken genoodzaakt zou zijn elders financiering te zoeken en in zijn geheel over zou moeten stappen naar een…

Verder lezen
Terug naar overzicht