JIN 2016/160, RvS 29-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:945, 201504600/1/V1 (met annotatie van L.J.M. Timmermans)

Inhoudsindicatie

Reactie op kennisgevingsformulier, Aanvraagkarakter, Aanvraag, Besluit, Eendagstoets

Samenvatting

Nu ook overigens geen wettelijke grondslag bestaat voor het vereiste in art. 3.99a en 6.1c van het Vb 2000 dat een vreemdeling in de daarin bepaalde gevallen geen aanvraag kan indienen dan nadat hij schriftelijk, op de daartoe nader bepaalde wijze, te kennen heeft gegeven een zodanige aanvraag te willen indienen, verdraagt dat vereiste zich niet met art. 1:3 lid 3 Awb. Dat vreemdelingen 2, 3-5…

Verder lezen
Terug naar overzicht