JIN 2016/186, Gerechtshof Amsterdam 26-08-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3472, 200.197.315/01 SKG (met annotatie van A.M.W. van Vlodrop)

Inhoudsindicatie

Staking, Schiphol, Terreurdreiging, Zomervakantie

Samenvatting

Staking grondpersoneel luchthaven tijdens hoogseizoen verboden: G ESH.

Tussen FNV en KLM hebben onderhandelingen plaatsgevonden over een nieuwe cao voor het KLM Grondpersoneel. Op 18 juli 2016 heeft KLM een ‘ultiem integraal KLM-voorstel’ gedaan aan alle werknemersorganisaties voor de nieuwe cao. FNV heeft op 19 juli 2016 haar leden verzocht zich uit te spreken voor of tegen een aan KLM te stellen ultimatum en daarop volgende acties indien aan het ultimatum geen gehoor zou worden gegeven door…

Verder lezen
Terug naar overzicht