JIN 2016/190, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 07-06-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4501, 200.160.498 (met annotatie van T.C.P. Christoph)

Inhoudsindicatie

Feitelijke samenwoning geen vereiste voor art. 1:160 BW

Samenvatting

Partijen zijn gescheiden en de vrouw heeft een nieuwe partner. Zij ontkent met deze nieuwe partner samen te wonen. In een geval waarin niet aan het samenwoningsvereiste wordt voldaan, volgt volgens de vrouw uit de jurisprudentie van de Hoge Raad dat niet tot het oordeel kan worden gekomen dat sprake is van een samenleven als waren zij gehuwd in de zin van art. 1:160 BW.

Het hof is van oordeel dat de levens van…

Verder lezen
Terug naar overzicht