JIN 2016/195, Gerechtshof Amsterdam 07-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2159, 200.172.378/01 (met annotatie van M.C. Schepel)

Inhoudsindicatie

Juridische splitsing, Vordering tot wijziging huurovereenkomst (art. 2:334r BW)

Samenvatting

Staat mogelijkheid tot verzet (art. 2:334k BW) aan vordering art. 2:334r BW in de weg? Zelfde maatstaf als bij art. 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden)? Is intrekking 403-verklaring een gevolg van de splitsing?

Naar aanleiding van het betoog, dat door Coltex c.s. gemotiveerd is bestreden, overweegt het hof als volgt. Uit de omstandigheid dat Coltex…

Verder lezen
Terug naar overzicht