JIN 2016/210, Gerechtshof Amsterdam 26-05-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2020, 200.184.273/01 OK (met annotatie van S.F.H. Jellinghaus en B.I. Kraaipoel)

Inhoudsindicatie

Medezeggenschap, Faillissement, Adviesrecht, Ontvankelijkheid, Ledenaantal, Reglement

Samenvatting

WOR als uitgangspunt niet van toepassing op een doorstart uit faillissement. OR wel ontvankelijk ondanks onvoldoende OR-leden.

In de loop van 2015 zijn er tussen het DA Holding en Holland Pharma B.V. (hierna: Holland Pharma), onderdeel van het Mosadex-concern (hierna: Mosadex), gesprekken gevoerd over de overname van (delen van) de activiteiten van DA Retailgroep. Nadat surseance van betaling was verleend is onderzocht of een…

Verder lezen
Terug naar overzicht