JIN 2016/212, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-08-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6882, 200.190.334 (met annotatie van E. Aerts)

Inhoudsindicatie

Verstoorde arbeidsverhouding, Ernstig verwijtbaar handelen, Intrekkingsbevoegdheid, Re-integratie

Samenvatting

Werkgever handelt ernstig verwijtbaar door tijdens ziekte aan te (blijven) sturen op beëindiging arbeidsovereenkomst. Geen intrekkingsbevoegdheid in hoger beroep.

Werkneemster is op 20 juli 1988 in dienst getreden bij (de rechtsvoorganger van) BWV. Sinds 1 november 2009 heeft werkneemster de functie van Hoofd Vastgoed Beheer. Op enig moment is binnen het managementteam waar werkneemster deel van uitmaakt een voorval geweest, waarbij werkneemster zich kritisch heeft uitgelaten over een collega-MT…

Verder lezen
Terug naar overzicht