JIN 2016/221, Gerechtshof Amsterdam 27-09-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3901, 200.185.010/01 (met annotatie van K.A. Boshouwers)

Inhoudsindicatie

Huwelijksgoederengemeenschap, Ontslagvergoeding, Stamrecht, Verknochtheid

Samenvatting

Uitkeringen op grond van een stamrechtovereenkomst die toekomen aan een al gepensioneerde rechthebbende zijn niet als verknocht aan te merken, als de uitkeringen ten titel van loon en niet als pensioen worden betaald.

Partijen waren in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd. In 1995 werd de arbeidsovereenkomst tussen de man en zijn toenmalige werkgever beëindigd. Hij ontving een ontslagvergoeding die hij als stamrecht in een met dit doel opgerichte besloten vennootschap heeft ondergebracht. Ten behoeve van de man werd een…

Verder lezen
Terug naar overzicht