JIN 2016/33, Gerechtshof Amsterdam 19-11-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4869, 200.163.122/01 OK (met annotatie van F. Oostlander)

Inhoudsindicatie

OK, Enquête, Wanbeleid vastgesteld, Benoeming bestuurder en beheerder van aandelen, Opheffing van de eerder getroffen onmiddellijke voorzieningen

Samenvatting

De Ondernemingskamer stelt voor de duur van een jaar een bestuurder van STN aan met een in alle gevallen beslissende stem en tijdelijke, eveneens voor de duur van een jaar, overdracht van alle aandelen in het kapitaal van STN ten titel van beheer aan een door haar aan te wijzen beheerder.

De Ondernemingskamer oordeelt dat de bevindingen van de onderzoeker, die in het verslag zijn vastgelegd, …

Verder lezen
Terug naar overzicht