JIN 2016/34, Gerechtshof Amsterdam 05-01-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:30, 200.162.226/01 (met annotatie van E.A. van de Kuilen en E.P.C. Duinkerke)

Inhoudsindicatie

Toewijzing vordering ex art. 843 Rv, Inzage controledossiers accountant

Samenvatting

Het hof oordeelt dat een behoorlijke rechtsbedeling meebrengt dat afschrift van, of inzage in de complete controledossiers dient te worden verkregen en dat niet kan worden volstaan met een – door PwC c.s. gemaakte – selectie.

Het hof is met Colima c.s. van oordeel dat zij een voldoende zwaarwegend en rechtmatig belang hebben bij afschrift of inzage van de controledossiers. Daarbij is allereerst van belang dat in het licht van de in…

Verder lezen
Terug naar overzicht